🔎Avalanche Analyzer Bot

Avax Analysis Telegram Bot

AvalancheAnalyzerBot is a Telegram bot created by AvaxTech for analyzing Avax tokens. Users can get detailed information about Avax tokens using AvalancheAnalyzerBot.

Liquidity information, liquidity lock information, contract ownership information, risky function information, holders, market data and more details are shown in the analysis results.

How to use? and How to Use? for details on scan results. Visit the page. "Türkçe kullanım ve taramalar hakkında bilgilendirme aşağıdaki doküman dosyaları içerisinde mevcuttur."

Tap to Try Avax Analyzer Bot

AvalancheAnalyzerBot Sample Scan Result:

🇺🇸pageReport Result🇹🇷pageRapor Sonuçları

AvalancheAnalyzerBot Statistics (01/06/24)

Last updated